messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากที่นางบุญเพ็ง มะโนลัย ถึงที่นานายเจริญ วรรณสิงห์ (ถึงเขตตำบลดงแดง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๕๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร บ้านหัวนาคำ หมู่่ที่ ๔ ตำบลดงกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ประสิทธิ์ พิบูลย์ หมู่ที่ 6) บ้านพานมูล
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1