องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo แบบสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยะเปียก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
photo การออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2