องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตำบลหัวช้างและตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดกับตำบลศรีโคตรอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออกติดกับตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดกับตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ประมาณ ๓๕.๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๒,๔๐๖.๒๕ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบ จำนวนหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ๑,๔๘๗ ครัวเรือน