องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 84
เดือนนี้4,199
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)19,548
ทั้งหมด 77,199

camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง รุ่นที่ 4/2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง [21 กันยายน 2566]
กิจกรรมหลักสูตร นันทนาการ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สนุก เพลิดเพลิน [21 กันยายน 2566]
ออกสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่หนองนิล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกหนองนิล บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง จำนวนพื้นที่รวม 16.22 ไร่ [14 กันยายน 2566]
รตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 [13 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
แบบสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (020)
cast ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ