องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง รุ่นที่ 4/2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง [21 กันยายน 2566]
กิจกรรมหลักสูตร นันทนาการ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สนุก เพลิดเพลิน [21 กันยายน 2566]
ออกสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่หนองนิล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกหนองนิล บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง จำนวนพื้นที่รวม 16.22 ไร่ [14 กันยายน 2566]
รตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 [13 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง [13 กันยายน 2566]
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 [5 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี 2566 [1 กันยายน 2566]
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (โควิด 19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปี 2566 [29 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางก่อนเข้าห้องเรียน [24 สิงหาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้จัดทำโครงการนิเทศศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 152 รายการ)