องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณโรงเรียนบ้านดงกลาง เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 [16 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการด่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานมูล หมู่ที่ 6 [15 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลดงกลาง ทั้ง 10 หมู่บ้าน [8 พฤษภาคม 2566]
ดูแลอำนวยความสะดวกด้านงานจราจร ในงานพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงตาพระมหาชนินทร์ ชวนปญโญ ปธ.๗ อดีตเจ้าคณะตำบลดงกลาง ณ วัดป่งสังฆวโนทยาน [29 เมษายน 2566]
โครงการ อบต.เคลื่อนที่และการจัดประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2566 [27 เมษายน 2566]
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ [24 เมษายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 [24 เมษายน 2566]
กิจกรรมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [13 เมษายน 2566]
แจกจ่ายน้ำประปา อุปโภค บริโภคให้กับประชาชนภายในตำบลดงกลาง [11 เมษายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ / จุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 [11 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 103 รายการ)