องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานประเพณีบวงสรวงพระพรหมประจำปี 2566 (21 ภาพ) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ และออกกำลังกาย (11 ภาพ) [18 มกราคม 2566]
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ ... [9 ธันวาคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงกลาง หมู่ที่ 1 (เส้นทางข้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง) อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (4 ภาพ) [23 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ทวนสอบ และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมให้แนวทางการทำงานโครงการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำขยะเปียก (15 ภาพ) [14 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตเส้นทางหน้าวัดบ้านดงกลาง หมู่ที่ 1 (5 ภาพ) [14 พฤศจิกายน 2565]
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนหรือขยะอินทรีย์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (9 ภาพ) [13 พฤศจิกายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดงกลางทุกหลังคาเรือนร่วมทำถังขยะ อินทรีย์และถังขยะเปียก (26 ภาพ) [11 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำแสงอาทิตย์ ณ บ้านพานมูล หมู่ที่ 6 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (5 ภาพ) [1 พฤศจิกายน 2565]
ได้มอบงบประมาณสนับสนุนงานบุญกฐินสามัคคีบ้านเก่าน้อย จำนวน 15,000 บาท ให้กับวัดบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (12 ภาพ) [30 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)