messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
คู่มือการเข้าดูประกาศประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีการศึกษา 2567 #กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (015)
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำ เดือนมีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O16)
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม