messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
โครงการอบต.เคลื่อนที่และการจัดประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง [4 เมษายน 2567]
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลดงกลาง ประจำปี 2567[29 มีนาคม 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [22 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (015)
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

cast ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729

สถิติ sitemap
วันนี้ 133
เดือนนี้1,343
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,073
ทั้งหมด 128,279


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ