องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้4,199
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)19,548
ทั้งหมด 77,199

camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณโรงเรียนบ้านดงกลาง เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 [16 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการด่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานมูล หมู่ที่ 6 [15 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลดงกลาง ทั้ง 10 หมู่บ้าน [8 พฤษภาคม 2566]
ดูแลอำนวยความสะดวกด้านงานจราจร ในงานพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงตาพระมหาชนินทร์ ชวนปญโญ ปธ.๗ อดีตเจ้าคณะตำบลดงกลาง ณ วัดป่งสังฆวโนทยาน [29 เมษายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
แบบสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (020)
cast ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ