messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถามผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการค่ะ (27 มีนาคม 2567) - ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานได้เลยครับ
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: