องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)
รายละเอียด : วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเสนอ สุโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง พร้อม นางบุหลัน บุญสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งผลการประเมินฯองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ลำดับที่ 1 ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน ด้วยคะแนน 99.93 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin