องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O24)
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. (ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แต่งตั้งให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1