องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O18)
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo คำสั่ง ให้พนักงานครูออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุสูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แต่งตั้งให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file แต่งตั้งให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file คำสั่ง รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
find_in_page แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1