องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริกา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คำสั่งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1