องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ทวนสอบ และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมให้แนวทางการทำงานโครงการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำขยะเปียก (15 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ทีมปฏิบัติการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนระดับอำเภอ โดยนางสาวณัฐิกา แวงโพษา ปลัดอำเภอประจำตำบลดงกลาง หัวหน้าทีม นางเกษรา สุวรรณ ท้องถิ่นอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมทีมปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ทวนสอบ และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมให้แนวทางการทำงานโครงการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำขยะเปียก ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลดงกลาง โดยมีนายเสนอ สุโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง คณะผู้บริหาร นายธัชพล สิทธิสาร ปลัด อบต.ดงกลาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้นำ คณะอสม.ตำบลดงกลาง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลดงกลาง
ผู้โพส : admin