องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานช่องทางงานสาธารณสุข
insert_drive_file โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ ๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงสนด้านน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานกิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แผนงานโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1