องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
find_in_page เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง (ครั้งแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1