องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O23)
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกนอกพื้นที่ในเวลาราชการ และการลาครึ่งวัน
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
find_in_page นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file การกำหนดนโยบายด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1